Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Dobrowie