Kierownictwo szkoły

p.o. dyrektora szkoły: mgr Wioletta Szwec