Kierownictwo szkoły

Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Pawlik