Bilans jednostki budżetowej

164 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa

186 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat

141 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

126 KBPobierzPodgląd pliku